RitvalaWX on yksityinen henkilökohtainen sääasema


Sijainti

Sääasema sijaitsee Valkeakoskella Ritvalan kylän koilliosassa.

Ritvalan kylä on noin 10 km Valkeakosken keskustasta kaakkoon ja muutama kilometri Sääksmäeltä itään.

Sääaseman sijoituspaikka on maaseudulla omakotitalon pihamaalla. Lähiympäristö on puustoista ja muutamien kymmenien metrien etäisyydellä alkavat peltoaukeat. Vanajavesi sijaitsee 1...3 km päässä sääasemasta. Pohjoisen ja idän välisellä sektorilla on matala harju 40...140 metrin päässä.

latitudi : P 61° 12' 04" (61,2011°)

longitudi : I 24° 10' 27" (24,1742°)


Laitteisto

Säähavaintoja mittaa kaksi erillistä järjestelmää: Oregon Scientific WMR200 sekä 1-wire järjestelmän anturit. Valtaosa näille sivuille tulevista havainnoista tulee WMR200 -asemasta.

WMR200:n anturit:
  • 1) Ulkoilman lämpötila ja -kosteus
  • 2) Tuulen nopeus ja suunta (anturi WGR800)
  • 3) Sade (anturi PCR800)
  • 4) Ilmanpaine (anturi konsolissa)

1-wire järjestelmän anturit:

  • 1) Ulkoilman lämpötila (anturi DS1820)
  • 2) Ulkoilman kosteus (anturi HIH-4031)
  • 3) Lämpötilan maaperässä 5...60 cm syvyydeltä (anturit DS1820)
  • 4) Auringon säteilyn voimakkuus


Asennus

Ulkoilman lämpötila- ja kosteusanturit (sekä WMR200:n että 1-wire) ovat itse rakennetussa säteilysuojassa 2 m korkeudella maanpinnasta.

Tuulimittari on asennettu 5 metrin korkeudelle maasta. Mittarin läheisyydessä on joka puolella mittaria korkeammalle ulottuvia puita. Avoiminta on koillisen ja kaakon välisellä sektorilla, jossa puut ja talo ovat joitain yksittäisiä puita lukuunottamatta 40...60 metrin etäisyydellä mittarista. Luoteessa on yksittäisiä puita ja 30 metrin päässä alkaa peltoaukea. Muualla puut ovat noin 20 metrin päässä mittarista. Tuulimittarin huonon asennuspaikan takia lukemat jäävät alhaisiksi ja ovat vertailukelpoisia vain sääaseman omien tuulihavaintojen kesken.

Sademittari on asennettu reilun metrin korkeudelle maasta. Sademittariin on asennettu lämmitys lumen sulattamiseksi, sekä isompi keräin jolla resoluutioksi tulee 0,25 mm. Lämmityksen teho ei riitä kovin nopeaan sulatukseen, joten talviaikana lumisateen voimakkuudesta ja tarkemmasta kellonajasta ei saada tarkkoja mittaustietoja.

Lumensyvyysmittaus tehdään perinteisesti, eli nurmikolle on asennettu keppi, johon on merkattu viivat sentin välein.

Auringonsäteilyanturi on asennettu talon katolle. Anturin diffuusorina on pingispallo.

Maaperän lämpömittarit on talon lähellä hiekka/savi-maaperässä.

Säteilysuoja Sadekeräin Anemometri

Tietotekniikka

Sekä WMR200 että 1-wire -järjestelmä on kytketty vuoden 2015 alusta lähtien Raspberry Pi B+ -tietokoneeseen. Sääasemaohjelmana on WeeWX. WeeWX tallettaa molemmista järjestelmistä havainnot kahden minuutin välein ja päivittää nettisivut 5 minuutin välein.

RitvalaWX lähettää säähavainnot alla oleviin palveluihin :
Weather Underground Finland Weather Exchange European Weather Network